יום ד', יא’ בטבת תשע”ט

בתי ספר מצטיינים תשע"ז "במסגרת הקריטריונים שנמדדו העריך משרד החינוך את קליטת תלמידי החינוך המיוחד, שיעורי הגיוס לצה"ל ולשירות אזרחי, אחוז הזכאים לתעודת בגרות, אחוז המצטיינים בבחינות הבגרות ומידת השיפור בהישגים. במסגרת חישוב המדד הלימודי נלקחו בחשבון אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות בבחינות, אחוז הזכאות לתעודת בגרות איכותית, אחוז התלמידים שמרחיבים מקצוע מדעי להיקף 5 יחידות לימוד, אחוז התלמידים שמרחיבים מקצוע הומניסטי להיקף 5 יחידות לימוד ומידת השיפור או היציבות בהשוואה לשנה הקודמת. שר החינוך נפלי בנט ציין כי "במסגרת רפורמת התמונה החינוכית נקבעה שורה של מדדים שנועדו לשקף את העשייה של בתי הספר. מתווה התגמול הדיפרנציאלי כולל שורה של מדדים חינוכיים שמציגים את מכלול העשייה המבורכת של המנהלים והמורים". בנט בירך את המנהלים ועובדי ההוראה המצטיינים והוסיף: "הם חיבקו את תלמידי החינוך המיוחד, חיזקו את הממד החברתי ולא ויתרו לרגע על מצוינות ועל הישגים לימודיים. בשם התלמידים, בשם החברה הישראלית ובשמי אני רוצה לומר לכם תודה". מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב בירך גם כן את עובדי ההוראה: "מערכת החינוך צועדת קדימה בזכות עובדי הוראה מצטיינים שחוללו שינוי משמעותי בקרב תלמידיהם. אני מברך את בתי הספר הזוכים על פעילותם לחינוך לערכים, לטיפוח מצוינות ולתרומה לחברה ולקהילה".

 
 
אודות
מידע שימושי
חטיבת ביניים
חטיבה עליונה
ארועים בית סיפריים
לוח אירועים  
מועצת תלמידים
מש"צים - פש"צים
בית ספר "ירוק"
חיים ברשת
למידה בשעת חירום