יום ד', א’ בשבט תשע”ח

שתהיה לכם השנה טבולה בדבשובחיוך תתחילו כל יום חדש, שתזרעו ותקצרו בכל תחוםושלא יחסר לכם מאום, בריאות ואושר תחילהיגשימו לכם כל משאלה, שנה טובה והרבה נחת שתהיה לכולנו שנה מוצלחת, שיום יום יהיה לכם חגושתהיו מאושרים עד הגג שנה טובה ומתוקה לכל משפחת מקיף י"א