יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח

הורים יקרים שלום רב, בימים אלו מחולקים חוזרי התשלומים. להזכירכם, הורים המבקשים סיוע בתשלומי שכר הלימוד מתבקשים למלא טופס בקשת מלגה מטעם משרד החינוך ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. ללא המסמכים לא ניתן להעביר את הבקשה למשרד החינוך. את הטופס ניתן לקבל במזכירות ביה"ס או להורידו מאתר ביה"ס. יש להגיש את הטופס בליווי המסמכים במעטפה סגורה במזכירות ביהס. מועד האחרון להגשת הטפסים הוארך לתאריך 10.11.2017. לא יהיה ניתן לטפל בפניות שיוגשו לאחר מועד זה. טופס בקשת הנחה.docx

 
 
אודות
מידע שימושי
לוח צלצולים  
ועד הורים  
חוזרי תשלומים  
מרחבי לימוד
חטיבת ביניים
חטיבה עליונה
ארועים בית סיפריים
לוח מבחנים
ספריה
מועצת תלמידים
מנהיגות צעירה
תרומה לקהילה
מכללת הורים
למידה בשעת חירום
מסלולים ייחודיים
יזמים צעירים
מש"צים - פש"צים
בית ספר "ירוק" - מועצה ירוקה
העשרה לימודית