יום א', יג’ בסיון תשע”ח

סיור לימודי בנמל אשדוד

 
....
....
.