יום ב', ט’ באלול תשע”ח

סיור לימודי בנמל אשדוד

 
....
....
.