יום ב', ה’ בתמוז תשע”ח

'' החיים אינם אוסף הדקות והשניות העוברים עלינו במהלך חיינו אלא התוכן והמהות שאנו יוצקים לתוכם ...'' ( יוני נתניהו )

 
שיחה עם קצין שיריון ראשימעגלי שיח בכיתותתדרוך ראשוני