יום ד', יא’ בטבת תשע”ט

מצגת אסיפת הורים - שכבת י' מצגת אסיפת הורים - שכבת י"א מצגת אסיפת הורים - שכבת י"ב