יום ד', א’ בשבט תשע”ח

מנהלת שש שנתית: כרמן ניר מנהלת חטיבת ביניים: רותי רוזנטלממונה חטיבה עליונה: תמי סיטון יועצת אחראית: עידית בר רכזת התאמות: דליה כהן רכז ביטחון: אורי עידן אחראית אתר ביה"ס: הילה דגן רכז טיולים: אליהו בוחניק רכזת עתודה מדעית טכנולוגית שש שנתית: גלית אביעם רכז בטיחות בדרכים: שמואל מרגלית בעלי תפקידים - חטיבה עליונהvסגנית מנהלת וממונה על החטיבה העליונה : תמי סיטוןvרכזת פדגוגית: מיכל הנסvרכזת חינוך חברתי: מיכל לוי היקריvרכז הערכה בית ספרית ואחראי לוח מבחנים ומשוב: אורי דודvרכזת בגרויות: עינב חיvרכזת שח"ר: יהודית ברילינגvמלוות מועצת תלמידים: ורדית ששוןvרכז מחויבות חברתית: מיכאל דהן שכבה י' - רכזת:אסתי שוורצברג, יועצת: סבטלנה פריידשכבה יא' - רכזת: יהודית ברילינג, יועצת: נופר חדדשכבה יב' - רכזת: חדווה גלזר, יועצת: עידית בר בעלי תפקידים - חטיבה ביניים Øסגנית מנהלת וממלאת מקום מנהלת : טלי אדריØסגנית מנהלת ורכזת פדגוגית: אורית הלויØרכזת חינוך חברתי: קרן פארØרכז מערכת: שניר סימן טובØרכזת תקשוב: אפרת קובלנץØרכזת מופ"ת: קרן מורØרכזת חנ"מ: אפרת בר Øרכזת אוכלוסיות מיוחדות: שיר אטלס שכבה ז' - רכזת:שולי משעול, יועצת: רחל נקששכבה ח' - רכזת: עינב בוסליק, יועצת: רחל נקששכבה ט' - רכזת: פופה אסא, יועצת: רביד לנדסברג

 
 
אודות
דבר המנהלת- קרית החינוך השש-שנתי  
דבר הממונה - חטיבה העליונה  
דבר המנהלת- חטיבת הביניים  
חזון בית-הספר  
בעלי תפקידים  
מידע שימושי
מרחבי לימוד
חטיבת ביניים
חטיבה עליונה
ארועים בית סיפריים
לוח מבחנים
ספריה
מועצת תלמידים
מנהיגות צעירה
תרומה לקהילה
מכללת הורים
למידה בשעת חירום
מסלולים ייחודיים
יזמים צעירים
מש"צים - פש"צים
בית ספר "ירוק" - מועצה ירוקה
העשרה לימודית