יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
להלן לוח צלצולים לשנת הלימודים תשע"ו.

לוח צלצולים שיעור משעה עד שעה שעה פרטנית 7:45 8:30 שיעור ראשון 08:30 9:15 שיעור שני 09:15 10:00 הפסקה גדולה 10:00 10:20 שיעור שלישי 10:20 11:10 שיעור רביעי 11:10 11:55 הפסקת צהרים 11:55 12:10 שיעור חמישי 12:10 12:55 שיעור שישי 12:55 13:35 הפסקה 13:35 13:45 שיעור שביעי 13:45 14:30 הפסקה 14:30 14:35 שיעור שמיני 14:35 15:20 שיעור תשיעי 15:20 16:00 הפסקה 16:00 16:05 שיעור עשירי 16:05 16:45

 
 
אודות
מידע שימושי
לוח צלצולים  
ועד הורים  
חוזרי תשלומים  
מרחבי לימוד
חטיבת ביניים
חטיבה עליונה
ארועים בית סיפריים
לוח מבחנים
ספריה
מועצת תלמידים
מנהיגות צעירה
תרומה לקהילה
מכללת הורים
למידה בשעת חירום
מסלולים ייחודיים
יזמים צעירים
מש"צים - פש"צים
בית ספר "ירוק" - מועצה ירוקה
העשרה לימודית